Oorzaken van hevig bloedverlies

Veel vrouwen krijgen pas na hun 35ste met hevig bloedverlies te maken. Bijvoorbeeld na het stoppen met de pil. Soms zijn myomen of poliepen de boosdoeners. De exacte oorzaak is lang niet altijd te achterhalen 5. Maar om risico’s uit te sluiten is het wél belangrijk onderzoek te laten doen.

1 Verstoring van de hormoonbalans
2 Myomen
3 Poliepen
4 Vleesboom (submuceus myoom type 0)
5 Baarmoederslijmvlies
6 Vleesboom (submuceus myoom type I-II)
7 Bloedafwijking
8 Endometriose
9 Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS)
10 Ontsteking aan het kleine bekken (PID)
11 Adenomyose
Baarmoeder
1 Verstoring van de hormoonbalans
2 Myomen
3 Poliepen
4 Vleesboom (submuceus myoom type 0)
5 Baarmoederslijmvlies
6 Vleesboom (submuceus myoom type I-II)
7 Bloedafwijking
8 Endometriose
9 Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS)
10 Ontsteking aan het kleine bekken (PID)
11 Adenomyose