Poliep baarmoeder


Waardoor wordt een poliep in de baarmoeder veroorzaakt?

Het is nog onbekend waardoor een poliep (ookwel myoom in de baarmoeder ontstaat. Wel is er bekend dat hormonale factoren een belangrijke rol spelen. Een poliep in de baarmoeder is zeer gevoelig voor het hormoon oestrogeen en reageert op dezelfde manier als het baarmoederslijmvlies op dit hormoon. Het baarmoederslijmvlies en de poliep in de baarmoeder groeien als de hoeveelheid oestrogeen toeneemt. Het risico op een poliep in de baarmoeder is klein bij een gezond lichaamsgewicht en een normale bloeddruk.

Typen onderzoek bij een poliep in de baarmoeder

Als de gynaecoloog een vermoeden heeft dat er zich een poliep in de baarmoeder bevindt, kan hij/zij een van de volgende onderzoeken verrichten:

  • Curettage: de wand van de baarmoeder wordt afgeschraapt met behulp van een instrument met een lus. Het afgeschraapte weefsel wordt vervolgens in een laboratorium onderzocht.
  • Hysteroscopie: de binnenkant van de baarmoeder met de poliep wordt bekeken met behulp van een hysteroscoop (kijkbuis).
  • Hysterosonografie: via een katheter wordt zout water in de baarmoeder ingebracht, zodat de gynaecoloog de binnenkant van de baarmoeder met de poliep kan bekijken.
  • Transvaginale echografie: een dunne staaf in de vagina zendt geluidsgolven uit waardoor er een beeld van de binnenkant van de baarmoeder ontstaat.

Gerelateerde pagina's: