Hevige menstruatie eenvoudig te verhelpen

24 maart 2014
Behandelingen

Helaas is hevig menstrueel bloedverlies een gezondheidsprobleem voor een heleboel vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 vrouwen hier last van heeft. Reden genoeg om vrouwen hierover goed te informeren en om continue onderzoek te blijven doen naar behandelingen.

Gelukkig zijn de Nederlandse gynaecologen onderzoekend en hierin zeer vooruitstrevend. Regelmatig worden er studies gedaan naar de oorzaken en effecten van hevig bloedverlies tijdens de menstruatie en worden er verschillende behandelmethoden vergeleken op wetenschappelijk niveau. Voor alle vrouwen die aan hevig menstrueel bloedverlies lijden is dit belangrijk, dit stimuleert namelijk innovatie. Innovatie voor het verbeteren van bestaande medicatie en technieken en de komst van nieuwe medicatie en technieken. Ook is de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek belangrijk om bijvoorbeeld lange-termijn-effecten van medische behandelingen in kaart te brengen; wat zijn de voordelen van behandeling A ten opzichte van behandeling B over 10 jaar. Met dit soort informatie kun je als patiënt doordachtere keuzes maken; welke behandeling wil ik ondergaan en waarom?

Recent onderzoek

Josien Penninx is gynaecoloog in opleiding in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven. Uit haar promotieonderzoek (juni 2013) blijkt dat vrouwen relatief eenvoudig verlost kunnen worden van hevig menstrueel bloedverlies. Dit door verwijdering of beschadiging van het baarmoederslijmvlies, wat ook wel endometriumablatie wordt genoemd (de NovaSure behandeling). Endometriumablatie is een eenvoudige ingreep die onder plaatselijke of algehele verdoving kan worden uitgevoerd. De conclusie van het promotieonderzoek is dat de NovaSure behandeling superieur is aan andere vergelijkbare technieken. Josien Penninx geeft aan dat NovaSure een snelle, eenmalige behandeling is die poliklinisch onder lokale verdoving plaats vindt én dat de meeste vrouwen dit ook acceptabel vinden.

Uitkomsten promotieonderzoek

Voordeel van de NovaSure methode ten opzichte van andere behandelingen is dat dit een veiligere, technisch eenvoudige en snellere verrichting is. Er is minder verdoving nodig en de ingreep kan poliklinisch of in dagopname worden uitgevoerd.

Na de behandeling vermindert het menstrueel bloedverlies en bij ongeveer de helft van de vrouwen verdwijnt het zelfs helemaal, terwijl de baarmoeder behouden blijft. Uit het promotieonderzoek van Josien Penninx blijkt dat de meeste vrouwen de voorkeur geven aan deze behandeling op de poliklinische behandelkamer met een lokale verdoving.

In vergelijking met twee andere endometriumablatie-methoden blijkt dat na de NovaSure behandeling meer patiënten helemaal niet meer menstrueren. Er zijn minder vervolgbehandelingen nodig en de tevredenheid is 5 jaar na de ingreep groter.

Wij willen graag dat vrouwen zich goed laten informeren met correcte en betrouwbare informatie. We zijn hiervoor afhankelijk van artsen (zoals Josien Penninx), onderzoekers en professionals maar ook van onze medemens.

Op zoek naar een gespecialiseerd ziekenhuis in de omgeving?