NovaSure behandeling in de basisverzekering

NovaSure behandeling in de basisverzekering
13 May 2014
NovaSure

Last van hevige menstruatieklachten? De NovaSure behandeling is een innovatieve methode om die klachten te verminderen door middel van verwijdering van het baarmoederslijmvlies. De NovaSure behandeling wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed en valt in de basisverzekering onder medisch-specialistische zorg.

Wat is medisch-specialistische zorg?

Geneeskundige, heelkundige en verloskundige zorg (tezamen medisch-specialistische zorg genoemd) krijg je vergoed als aangetoond is dat de behandeling werkt en als je deze nodig hebt. Je huisarts en/of gynaecoloog beoordeelt dit. De basisverzekering vergoedt ook het verblijf in het ziekenhuis of door de overheid erkend dagbehandelcentrum voor medisch-specialistische zorg.

Hoeveel krijg je vergoed?

Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt een wettelijk verplicht eigen risico. Elke verzekerde van 18 jaar of ouder betaalt jaarlijks een verplicht eigen risico voor de eerste medische kosten die je uit de basisverzekering maakt. In de meeste gevallen wordt de NovaSure behandeling 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Je moet dan wel eerst je eigen risico betalen. Je krijgt een vergoeding voor verblijf, verzorging, verpleging en medisch-specialistische zorg in het ziekenhuis of door de overheid erkend dagbehandelcentrum en voor de bij de behandeling horende zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

Je krijgt een zo hoog mogelijke vergoeding als je naar een ziekenhuis of dagbehandelcentrum gaat waarmee jouw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Ga je naar een ziekenhuis waarmee jouw zorgverzekeraar geen afspraken heeft, dan krijg je meestal een lagere vergoeding. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat wat jouw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden lees je ook of je een eigen bijdrage moet betalen. Dat kan per verzekeraar verschillen. Dit is wel handig om te bekijken voordat je een afspraak in het ziekenhuis maakt, zodat je niet voor onvoorziene kosten komt te staan.

Wat moet je vooraf regelen?

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts en/of gynaecoloog. Soms is toestemming van je zorgverzekeraar vooraf noodzakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor chirurgische ingrepen. Vraag aan je gynaecoloog of de behandeling vooraf aangevraagd moet worden bij de zorgverzekering. Voor de zekerheid kun je altijd vooraf contact opnemen met je zorgverzekering over de kosten. Elke zorgverzekering heeft een klantenservice die dat voor je kan uitzoeken. ‘Better safe than sorry!’

Op zoek naar een gespecialiseerd ziekenhuis in de omgeving?