Hevig menstrueel bloedverlies: dit zijn de cijfers

Hevig menstrueel bloedverlies: dit zijn de cijfers
12 november 2019
Weetjes

54% gaat voor HMB naar de huisarts

Hevig menstrueel bloedverlies (HMB) is een medische aandoening die nogal wat impact heeft: lichamelijk, psychisch en sociaal. Toch gaat maar 54% voor deze klacht naar de huisarts, blijkt uit online onderzoek onder 1.004 Nederlandse vrouwen van 18 jaar en ouder die last hebben van HMB (1). En dat is lang niet het enige verontrustende cijfer dat uit de enquête naar voren kwam…

75% weet niet dat HMB een medische aandoening is

Dat slechts een kleine meerderheid van de vrouwen met HMB-klachten naar de huisarts gaat, en maar 27% vervolgens bij een gynaecoloog belandt, heeft er zeer waarschijnlijk mee te maken dat 60% van de ondervraagden nog altijd denkt dat menstruatieproblemen er nu eenmaal bijhoren. Meer dan een kwart (27%) zegt niet te weten hoe de huisarts zou kunnen helpen. Driekwart (75%) van de ondervraagden weet niet dat HMB een medisch erkende aandoening is.

Maar liefst 35% had eerder medische hulp gezocht als men had geweten dat menorragie een erkende aandoening is en 28% was eerder naar de huisarts gegaan als men had geweten dat er oplossingen zijn. Wat superplus jammer is omdat voor HMB inderdaad meerdere, eenvoudige behandelopties bestaan.

34% heeft een absolute hekel aan haar menstruatie

Dat een derde (34%) van de ondervraagden een absolute hekel aan haar menstruatie heeft, is niet verwonderlijk als je de impact van HMB op verschillende aspecten van het leven bekijkt.

Van de ondervraagden zegt 61% dat HMB een negatieve invloed heeft op het emotioneel welbevinden, 60% op het lichamelijk welbevinden, 56% op het seksleven, 50% op vrijetijdsbesteding en 50% op het zelfvertrouwen.

De impact op het lichamelijke welbevinden gaat veel verder dan bloedverlies met als gevolg ijzertekort. Bijna 2 op de 5 (37%) hebben elke menstruatie hoofdpijn, 35% voelen zich prikkelbaar of humeurig en 3 op de 10 (33%) hebben minimaal een maal per cyclus hevige buikkrampen. In totaal zegt 60% negatief te worden beïnvloed als het gaat om lichamelijk welzijn.

40% voelt zich depressief door menstruatieproblemen

De groep die zegt mentaal en emotioneel negatief te worden beïnvloed door HMB is zoals gezegd net even groter: 61% (ofwel 3 op de 5). De leeftijdsgroep 18-34 jaar blijkt het meest vatbaar te zijn (65%). Door de bank genomen voelen 2 op de 5 ondervraagden (40%) zich ronduit depressief, eens in de zoveel tijd of bij elke cyclus. Een schrikbarend hoog aantal. Voorzichtige conclusie: menorragie is geen onschuldig vrouwenkwaaltje, maar een bloedserieus probleem.

71% vermijdt lichtgekleurde kleding

Managementproblemen zijn onvermijdelijk als je te hevig menstrueert. Meest voorkomende praktische problemen volgens de enquête: het vermijden van witte of lichtgekleurde kleding (71%), kleding moeten wisselen vanwege doorlekken (69%) en meerdere menstruatieproducten tegelijk nodig hebben (44%).

Vervelend? Nog vervelender is de invloed die HMB op de agenda heeft. Van de ondervraagden mijdt 62% training of sportactiviteiten, mist 38% wel eens een etentje buitenshuis en zegt zelfs 10% ooit een begrafenis te hebben gemist. Thuis en op het werk wordt het er ook niet gezelliger op; een kwart (24%) loopt elke cyclus een romantische en/of seksuele ervaring met haar partner mis. Gemiddeld melden vrouwen zich 1,7 dag per jaar ziek van werk vanwege HMB. Nee, daarover is men dan niet open: 31% gaf maagklachten/diarree als reden op voor ziekmelding, 28% migraine en 20% verkoudheid/griep.

76% voelt zich comfortabel HMB met vriendinnen te bespreken

Ruim driekwart zegt HMB met vriendinnen te kunnen bespreken. Dat lijkt positief. Daar staat tegenover: bijna een kwart durft dit dus niet. En de cijfers laten nog iets opmerkelijks zien. Mannen zijn geen populaire gesprekspartner, zo blijkt. Zelfs de eigen partner is dit niet altijd. De Top-5 van mensen met wie men HMB durft te bespreken: een vrouwelijke huisarts (78%), vriendin (76%), moeder (68%), vrouwelijke verpleegkundige (67%) of de eigen partner (67%).

42% gaat naar de huisarts vanwege ondragelijke pijn

Over menstruatieproblemen praat je beter wél. In elk geval met de arts. Toch leert de enquête dat het lang duurt voordat vrouwen naar de huisarts gaan. Als ze dat al doen. Van de ondervraagden doet 4 op de 10 (42%) dat uiteindelijk in verband met ondraaglijke pijn. Andere redenen zijn onder meer de impact van HMB op het dagelijks leven (33%), onhoudbare vermoeidheid (23%) en publiekelijk doorlekken (16%).

Een bloedserieus verhaal

Duizelt het van de cijfers? De conclusie is helder. Als je HMB hebt, dan heb je een bloedserieus verhaal. De landelijke campagne Bloedserieus roept op dat verhaal te delen. Met elkaar én met de arts. Duwtje in de rug nodig? Een aantal vrouwen was alvast zo dapper hun menstruatieverhaal voor de camera van Bloedserieus TV te delen, tijdens de Libelle Zomerweek. Bekijk de video hier.

Bronnen:

(1) Heavy Periods, online survey among 1,004 women who have experienced heavy periods in the past 3 years (18+), 14th to 18th September 2018, 24 september 2018, 3 Monkeys Zeno for Hologic Benelux.

Op zoek naar een gespecialiseerd ziekenhuis in de omgeving?