Heb je recht op een behandeling (en vergoeding) bij hevige menstruaties?

Heb je recht op een behandeling (en vergoeding) bij hevige menstruaties?
27 juni 2022

Tijdens de Bloedserieus-webinar gaven huisarts Bas Bakx en gynaecoloog Femke Wilms uitleg over wat hevig menstrueel bloedverlies (HMB) precies is en voor welke behandelopties je terecht kunt bij de huisarts en/of de gynaecoloog. Ook werden vragen beantwoord die deelnemers aan de webinar via de chatfunctie stelden.

In deze blog belichten we twee veel gestelde vragen ofwel thema’s. De eerste: heb je recht op behandeling en/of doorverwijzing? De tweede: welke behandelingen worden wel en niet door de zorgverzekering vergoed? Hier kun je de hele webinar overigens nog terugkijken.

Behandelingen & doorverwijzingen

Vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies (HMB) aarzelen te lang voordat zij naar de huisarts gaan, blijkt uit onderzoek. Terwijl medisch onderzoek wel degelijk belangrijk is om de oorzaak te achterhalen en gezondheidsrisico’s uit te sluiten.

Naar de huisarts en gynaecoloog

Dat vrouwen té lang wachten voordat zij medische hulp zoeken bleek ook uit de vragen die tijdens de webinar werden gesteld. Bijvoorbeeld: ‘Een lange menstruatie van meer dan drie weken bloedverlies, kan dat door vleesbomen komen of kan dit een andere aanleiding hebben?’ En: ‘Wat kan er aan de hand zijn als je drie van de vier weken bloedverlies hebt?’ Gynaecoloog Femke Wilms: ‘Dat kan het hele arsenaal zijn van mogelijke oorzaken die in deze webinar zijn voorbijgekomen! Drie van de vier weken is echt te lang. Dat is echt abnormaal. In zo’n geval zie je vaak dat er in de baarmoederholte een afwijking is. Hiermee moet je zeker naar de huisarts.

“Moet ik genoegen nemen met het advies van de arts?”

Eenmaal wél in de spreekkamer gaat het soms alsnog mis, bleek uit diverse vragen en opmerkingen die via de chatfunctie binnenkwamen. Zoals: ‘Ik ben een aantal keer ‘afgescheept’ bij de dokter en gynaecoloog en vraag me af of dit terecht is.’ Of neem deze vraag: ‘Wat te doen als de gynaecoloog het advies geeft om met heftige menstruaties te leven?’ Gynaecoloog Femke Wilms: ‘Wat een goede vraag. Hier zit waarschijnlijk een hele context achter die ik niet ken en dat maakt het lastiger om deze vraag goed te beantwoorden. Ik denk dat er heel veel behandelmethoden mogelijk zijn bij HMB. Al zijn er gevallen te bedenken waarbij er zoveel risicofactoren zijn, dat een behandeling meer risico geeft dan dat de klacht misschien aan hinder oplevert. Maar ik denk niet dat dit een primair antwoord van de gynaecoloog kan zijn.’

“Wat als de huisarts mij geen doorverwijzing wil geven?”

Ben je niet tevreden met de geboden oplossing of met het gebrek aan oplossing, dan is het altijd gerechtvaardigd om een nieuwe afspraak te maken. Desnoods bij een andere arts. ‘Wat als de huisarts een doorverwijzing naar de gynaecoloog weigert?’ vraagt een van de deelnemers. Huisarts Bas Bakx is hier helder over: ‘Wij zijn als dokters dienstverlenend. Wij zitten er omdat mensen vragen en zorgen hebben. Het is onze taak zo goed mogelijk naar die vraag te luisteren. Dat staat los van hoe lang je als dokter naar school bent geweest – dus hoeveel je weet. Het is de taak van de huisarts om uit te leggen dat hij of zij veel behandelingen zélf kan uitvoeren. Maar mensen moeten altijd de mogelijkheid hebben om een verwijzing te vragen. Een doorverwijzing weigeren, daar klapperen mijn oren van. Als huisarts zou je kunnen vragen waarom iemand die doorverwijzing wil. Misschien vindt diegene inwendig onderzoek bij de eigen huisarts niet prettig? Dat is helemaal niet erg. Bij een doorverwijzing naar de specialist geef ik dat dan aan. Als een dokter weigert je vraag te horen en te beantwoorden, dan zou ik een andere dokter overwegen.’

Vergoedingen door de zorgverzekering

Naar de arts gaan om behandelopties te bespreken is één. Maar welke behandelingen worden nu wel en niet door de zorgverzekering vergoed? Ook daar kwamen tijdens de webinar veel vragen over binnen. Een sluitend antwoord dat voor alle situaties geldt, is lastig te geven. Al zijn er natuurlijk gemene delers. 

Wat wordt wel en niet vergoed?

Het basispakket dekt de kosten van zorg door de huisarts, apotheek en ziekenhuis.

De overheid bepaalt wat er in dat basispakket zit. Toch bieden zorgverzekeraars verschillende basisverzekeringen aan. Het verschil zit dan bijvoorbeeld in het aantal zorgverleners waarmee een contract is afgesloten – dus de keuze aan behandelaars – en de hoogte van de vergoeding voor behandeling bij deze zorgverleners. Naast het basispakket kun je een aanvullend pakket afsluiten. Dit kun je zo uitgebreid maken als je zelf wilt. In de polis van de zorgverzekering staat vermeld wat de verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden.

Wel eigen risico

Consulten en behandelingen bij de gynaecoloog (waaronder NovaSure en MyoSure) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Is er geen contract met het ziekenhuis/kliniek, dan wordt niet alles vergoed en is er sprake van een eigen bijdrage naast het eigen risico. Wat de medicamenteuze behandeling van menstruatie betreft: tot 21 jaar worden de anticonceptiepil, anticonceptiepleister, hormonale anticonceptiering, prikpil, hormoonspiraal (bijvoorbeeld Mirena) en het anticonceptie-implantaat vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf 18 jaar tot 21 jaar tellen de kosten mee voor het eigen risico. Vanaf 21 jaar geldt géén vergoeding uit de basisverzekering.

Geen eigen risico

De vergoeding van het consult bij de huisarts – inclusief het plaatsen en verwijderen van spiraal, prikpil of implantaat – komen niet ten laste van het eigen risico. De middelen zelf worden eventueel vergoed als anticonceptie uit de aanvullende verzekering, als deze worden verstrekt door apotheek of apotheekhoudend huisarts. Ook de vergoeding van een consult bij de verloskundige – inclusief het plaatsen of verwijderen van een spiraal of implantaat – komt niet ten laste van het eigen risico. Voor de kosten voor plaatsing of verwijdering van een spiraal of anticonceptie-implantaat door de gynaecoloog in het ziekenhuis geldt vanaf 18 jaar en ouder dat de zogenaamde ‘diagnose behandel combinatie’ ten laste komt van het eigen risico.

Tip: Het einde van het jaar is traditiegetrouw de tijd om de eigen zorgverzekering kritisch onder de loep te nemen en het verzekeringspakket aan te passen of zelfs van zorgverzekeraar te veranderen.

Op andere vragen en thema’s die tijdens de Bloedserieus-webinar aan de orde kwamen, komen wij in latere blogs en social media-berichten terug. Volg de campagne Bloedserieus op Facebook en/of Instagram om deze informatie niet te missen. De hele webinar terugkijken kan via deze link.

De campagne Bloedserieus

Vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies (HMB) hebben een bloedserieus verhaal. Dat verhaal hoor je alleen zelden en dat is raar. HMB is een medische aandoening die nogal wat impact heeft: lichamelijk, psychisch en sociaal. Toch gaat bijna de helft van de vrouwen nog altijd niet naar de huisarts. De campagne Bloedserieus roept vrouwen op hun verhaal wel te delen. Met elkaar én met de arts. Tijdens de campagnemaand november wordt extra (online) patiëntenvoorlichting gegeven.

Het was tijdens de webinar helaas niet mogelijk om op specifieke, persoonlijke menstruatieklachten te reageren. Daarvoor zijn kennis van het medisch dossier en lichamelijk onderzoek nodig. Een webinar vervangt geen medisch consult.


Disclaimer
De in dit artikel geuite standpunten en meningen zijn afkomstig van derden en komen niet per se overeen met die van Hologic/Hevigbloedverlies.nl. De informatie wordt verstrekt om openbaar toegankelijke gegevens te verduidelijken en is niet bedoeld om specifieke producten te promoten. De inhoud van dit artikel is bedoeld ter informatie en vervangt geen medisch advies. Neem bij medische problemen altijd contact op met uw arts.

CE  2797    EC REP   Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium.

SOM-01265-NLD-NL © 2022 Hologic, Inc. Alle rechten voorbehouden. Hologic, NovaSure, MyoSure en The Science of Sure, en bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van Hologic, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Aan de inhoud van deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.

Bronnen:  1. Zorgwijzer. Met dank aan DSW. 2. rijksoverheid.nl[Internet]. Nederland: Rijksoverheid; pagina bezocht op 9 mei 2022. Beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering

Op zoek naar een gespecialiseerd ziekenhuis in de omgeving?